מדיניות נועם

 

מדיניות נועם- בית מבטן עד ילדות

 

סדנאות ואירועים

 • ההרשמה לסדנאות ואירועים מתבצעת באמצעות מזומן, צ'ק וכרטיסי אשראי.
  • זיכויים- יינתנו בהתאם לאחוז השימוש.
 • ביטול השתתפות בסדנה/אירוע
  • עד 72 שעות לפני מועד תחילת הסדנה לא יחויב הלקוח בדמי ביטול.
  • עד 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה הלקוח יחוייב על סך מחצית מסכום דמי הביטול.
  • פחות מ- 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה הלקוח יחוייב בתשלום מלא של דמי הביטול.

 

הארכות/ הקפאות מנויים

 • לא יינתנו הארכות/ הקפאות על ימים ספורים.
 • הארכות/ הקפאות מנויים ינתנו עקב נסיעה לחו"ל בהודעה למרכז מראש בע"פ או בדואר אלקטרוני. לא ינתנו הארכות רטרואקטיביות.
 • במקרה של מחלה/ פציעה/ בעיה בריאותית הדורשת טיפול מתמשך למשך תקופה העולה על שבועיים המרכז יאריך את תוקף המנוי רק פעם אחת בתקופה של שלושה חודשים
 • במקרה של בעיה בריאותית, הדורשת טיפול רפואי או מנוחה יש להודיע מראש. במקרי מחלה מתמשכת יש להודיע למרכז בהקדם האפשרי.
 • בכל המקרים ניתן להאריך את תוקפו של מנוי, לפי התנאים הנ"ל.
 • כל מנוי תקף לשנה מיום התשלום הראשון.
מנוי לחודש מנוי מוזל לשלושה  חודשים מנוי לחצי שנה מנוי אטרקטיבי לשנה
פעם בשבוע 4 בחודש שח לשיעור ₪ לשיעור

עד 2 תשלומים

₪ לשיעור

עד 4 תשלומים

₪ לשיעור

עד 10תשלומים

פעמיים בשבוע 8 בחודש ₪ לשיעור ₪ לחודש

₪ לשיעור

עד 3 תשלומים

₪ לחודש

₪ לשיעור

עד 4 תשלומים

₪ לחודש

₪ לשיעור

עד 10תשלומים

חופשי חודשי ₪ לחודש

עד 3 תשלומים

₪ לחודש

עד 4 תשלומים

₪ לחודש

עד10 תשלומים